Er byggeplanene i konflikt med byggereglene?

Tomtestudier er en utvidet sjekk av hvilke planer og bestemmelser som gjelder for ditt tiltak.

For å fylle ut søknadspapirer så må man sjekke hvilke regelverk som gjelder i det området man ønsker å bygge. Det finnes ofte flere planer som er gjeldende og planene kan helt eller delvis overlappe hverandre. Eksempler på planer som kan gjelde for ditt område er kommuneplan, bebyggelsesplan, reguleringsplan, etc. I tillegg så er det bestemmelser i forskjellig lovverk som også kan være gjeldende for ditt tiltak.

En avklaring av hvilke føringer og bestemmelser som gjelder er viktig for å få en smidig søknadsprosess.

Tomtestudiet inneholder situasjonskart med forslag til størrelse og plassering av ønsket tiltak, samt en rapport med oppsummering av aktuelle bestemmelser.

Vi kan i tomtestudie også utføre en høgdeanalyse for å se om ditt tiltak vil være innenfor bestemmelsene for høyde.

Tomtestudiet kan spare deg for unødvendige kostnader

Det kan være lurt å sjekke at byggeplanene dine er innenfor aktuelle bestemmelser i arealplanene og loverket.

Dersom man sender inn en søknad og kommunen finner konflikter med bestemmelsene så vil man få søknaden i retur og ofte med et «varsel om avslag». Dette medfører ekstra saksbehandlingsgebyrer fra kommunen. Som en følge av «varsel om avslag» så må ofte byggeplanene omprosjekteres med redigering av tegninger og i mange tilfeller ny nabovarsling.

Det kommer fort ekstra kostnader dersom byggeplanene dine er i konflikt med byggereglene.

Ta kontakt så hjelper vi deg!

Tips.
Med å utføre en tomtestudie så kan du spare penger på unødvendige saksbehandlingsgebyrer, flere runder med redigering av tegninger og nye nabovarslinger.

Sitter du med en stor tomt?

Dersom du har en stor tomt og ønsker å utvikle denne så kan vi utføre en tomtestudie for å se på muligheter, vi kan sjekke at ikke planlagt tiltak strider mot regler og planer og vi kan komme med forslag til måter å gjøre utviklingen av tomten.